سوالات متداول

سوالات متداول

چطور میتوانم ثبت نام کنم

برای ثبت نام شما باید هر ما مبلغ تعین شده را پرداخت کنید و ما لینک میدهیم برای شما

آیا ویب سایت اپ دارد؟؟

بله جان برادر شما میتوانید از این لینگ دانلود کنید

و ار اپلبگشن لذت ببرید