5744

Property ID

250 مترمربع

Size

2

Bedrooms

1

Bathroom

Description

🔹دارای قباله عرفی
🔹دارای برق مستقل
🔹دارای نل آب

Address

Address: ناحیه سیزده دشت برچی نارسیده به ایستگاه نقاش
  • Province / State: کابل
  • City / Town: دشت برچی
  • Property ID 5744
  • Price 33لک 1
  • Property Type حویلی
  • Property status فروش
  • Bedrooms 2
  • Bathrooms 1
  • Size 250 مترمربع

Name: رهنمایی معاملات رحمان حسینی

0765191584

Name: رهنمایی معاملات رحمان حسینی

0765191584

Compare