خانه فروشی پنج طبقه لوکس

6037

Property ID

10

Bedrooms

5

Bathrooms

Description

در بهترین موقعیت شهر هرات
طبقه اول :دو اتاق، دهلیز، آشپزخانه، حمام،تشناپ
طبقه دوم :سه اتاق، دهلیز حمام، آشپزخانه، تشناب
طبقه سوم:دولبلکس هست خیلی تمیز
طبقه چهارم :سه اتاق، دهلیز حمام، آشپزخانه، تشناب
طبقه پنجم:دو اتاق، دهلیز، حمام، آشپزخانه، تشناب
پشته بام باحجاب
دو طبقه دوبلکس است

Address

Address: هرات، جاده بدیل منار ها، بین هروی 20 و 22
  • Province / State: هرات
  • City / Town: مرکز هرات

+93797800015

نماینده ملک
93797800015
Other Properties

+93797800015

نماینده ملک
93797800015
Other Properties

Compare